IV razred
prirodno-matematički smer (2 časa nedeljno, 66 časova godišnje)
društveno-jezički smer (1 čas nedeljno, 33 časa godišnje)


1. Baze podataka

Osnovni nivo

Navodi prednosti rada sa bazama podataka (BP) u onosu na konvencionalnu organizaciju podataka. Navodi vrste BP, osnovne pojmove, osobine relacija. Navodi ulogu sistema za upravljanje bazom podataka (SUBP), navodi primere SUBP. Koristi već kreiranu relacionu BP.

Srednji nivo

Koristeći funkcionalnosti konkretnog SUBP, kreira tabele u relacionoj BP, jednostavne upite (selekcija, sortiranje, filtriranje)

Napredni nivo

Kreira jednostavnu BP na osnovu korisničkih zahteva; kreira upite u BP koristeći mogućnosti SUBP i SQL jezika (selekcija, sortiranje, filtriranje, upiti agregacije; kreira izveštaje).

2. Računarske mreže i internet (samo prirodno-matematički smer)

Ishodi

Učenik će znati da objasni strukturu i principe funkcionisanja savremenih računarskih mreža, razlikuje načine adresiranja na različitim mrežnim slojevima i da objasni pojam i primere protokola.

3. Serverske veb tehnologije (samo prirodno-matematički smer)

Osnovni nivo

Učenik razlikuje mogućnosti klijentskih i serverskih skriptova i razume probleme koje nije moguće rešiti klijentskim skriptovima. Ume da navede jezike i biblioteke koji se koriste za pisanje serverskih skriptova i poznaje osnovnu sintaksu nekog od njih.

Srednji nivo

Učenik poznaje komunikaciju između klijenta i servera pomoću protokola HTTP. Ume da u serverskom skriptu prikupi podatke unete na klijentskom uređaju, izvrši njihovu obradu i rezultat vrati u obliku formatirane HTML stranice.

Napredni nivo

Učenik kreira složenije višeslojne veb-aplikacije koje istovremeno obuhvataju klijentske skriptove, serverske skriptove i komunikaciju sa bazom podataka.

4. Oblasti primene savremenog računarstva

Osnovni nivo

Učenik navodi oblasti primene savremenog računarstva i klase problema koje one rešavaju.

Srednji nivo

Učenik navodi ključne koncepte koji karakterišu određenu oblast.

Napredni nivo

Učenik pravi paralele između „klasičnih” oblasti i savremenih, koje su još uvek u fazi istraživanja, razvoja i eksperimentalne primene.